DVD Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů

Výzkumný ústav pedagogický v Praze vytvořil ve spolupráci s pilotními gymnázii propagační DVD nazvané Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů (wmv; 54 MB). Obsahem DVD je zamyšlení učitelů a odborníků nad aktuálními otázkami spojenými s reformou českého školství. Na ploše dvaceti minut se ve srozumitelně zformulovaných výpovědích dovídáme například o tom, co vedlo k reformě vzdělávání v ČR, jaké jsou její cíle, jak navazuje na dosavadní práci škol, jaké nové nároky na ně klade nebo jak ovlivní samotné žáky a rodiče a co může školám přinést školní vzdělávací program. DVD mohou koordinátoři tvorby školních vzdělávacích programů využít například k informování učitelů na své škole, může ale posloužit i jako prostředek pro osvětlení základních myšlenek rodičům nebo studentům (promítnutí například při vhodném setkání s rodiči nebo zástupci partnerů školy apod.). Vzhledem k tomu, že na otázky odpovídají především zkušení učitelé z pilotních škol, věříme, že DVD bude vhodným materiálem především pro ředitele, koordinátory a učitele gymnázií.

Náhled obalu DVD :

TISK TISK