Projekt Pilot G/GP nabízí učitelům a koordinátorům, ale i dalším odborníkům účast na konferencích a seminářích věnovaných tématu tvorby a realizace ŠVP. V této sekci najdete veškeré informace o proběhlých, probíhajících, ale i plánových akcích.

Semináře

Aktuální semináře

 • Oborové semináře pro učitele
  VÚP pořádá pro učitele gymnázií oborové semináře věnované tvorbě učebních osnov podle RVP G. Semináře se uskuteční v červnu, v přípravném týdnu a v září 2008.
 • Semináře pro koordinátory
  VÚP nabízí koordinátorům tvorby ŠVP na gymnáziích cyklus seminářů věnovaných problematice učebního plánu a učebních osnov, rozvoje a hodnocení klíčových kompetencí a autoevaluace. Semináře se uskuteční v červnu, v přípravném týdnu a v září 2008.

Proběhlé semináře

 • Minikonference pro koordinátory
  Výzkumný ústav pedagogický uspořádal na konci roku 2007 pět minikonferencí pro koordinátory tvorby a realizace ŠVP na gymnáziích. Součástí konferencí byly také 3 dílny, které mohli účastníci absolvovat postupně v průběhu dne. Dílny byly věnovány tématům klíčových kompetencí, tvorbě učebního plánu a učebních osnov a autoevaluaci. Všechny materiály ze setkání i dílen najdete na stránkách internetové komunity pro koordinátory a učitele Gympliště.

Konference

Aktuální konference

 • Kaleidoskop zkušeností – ŠVP na gymnáziích
  Rádi bychom vás pozvali na konferenci Kaleidoskop zkušeností – ŠVP na gymnáziích, pořádanou v Praze 16. září na závěr čtyřletého projektu Pilot G/GP. Naším cílem je nabídnout účastníkům inspiraci při tvorbě a realizaci ŠVP na gymnáziích a vzájemně sdílet nabyté zkušenosti. Konference se koná pod záštitou MŠMT a zúčastní se jí ministr školství Ondřej Liška. Bližší informace o konferenci najdete zde.

Proběhlé konference

 • Konference Učitel21
  Konference s podtitulem Učitel v 21. století – nové výzvy, nové požadavky? Konference byla určena pedagogům vysokých škol a uskutečnila se 31. 3. 2008 v Praze.
 • Národní konference Inspirace-Zkušenosti
  Po ukončení první etapy projektu Pilot G/GP uspořádal Výzkumný ústav pedagogický národní konferenci věnovanou prezentaci výstupů projektu. Konference proběhla 20. 11. v Praze a představila především zkušenosti pilotních škol s tvorbou ŠVP. Na těchto stránkách si můžete prohlédnout materiály z konference.
TISK TISK